Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Gulf Coast Autocrossers, Inc. - #3 - GCAC Event 3 - Sun 03-07-2021
Final Results
Total Registered: 103, with Times: 100
SS - 'Super Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SS 354 Lou H 2020 Porsche GT4 Silver Silver 67.436+1 68.038+2 68.000 67.669 67.669 [-]0.661
2T SS 19 Howard M 2020 Porsche Cayman GT4 Blue Blue 68.740 68.803 68.330 69.051+1 68.330 +0.661
3T SS 74 steven k 2004 Porsche Gt3 White White 72.120 69.557 69.144 71.482 69.144 +0.814
4T SS 65 Michael D 2018 Porsche 991GTS Red Red 71.593 70.826 70.308 70.019 70.019 +0.875
5T SS 151 Charles B 2020 Chevy Corvette Blue Blue 90.729 86.732 86.914 83.091 83.091 +13.072
SSL - 'Super Street Ladies'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1 SSL 11 Joan C 2016 Corvette Z06 White White 78.417 76.604 76.584 76.126 76.126 -
AS - 'A Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1 AS 139 Ernie R 2014 PORSCHE CAYMAN S BLACK BLACK 68.120+1 67.031+2 67.822 68.679 67.822 [-]2.977
2 AS 78 Joe B 2004 Chevrolet Corvette Red Red 72.305+OC 82.662+1 70.962 70.799 70.799 +2.977
3 AS 137 Stephen D 2007 Chevrolet Corvette Red Red 109.010 101.417 96.150 95.188 95.188 +24.389
BS - 'B Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1 BS 16 David S 2015 BMW M3 Orange Orange 71.242+1 69.640 69.603 68.698 68.698 [-]1.542
2 BS 411 Mark L 2005 Porsche Boxster S Midnight Blue Midnight Blue 71.317 70.502+1 71.970 71.482 71.317 +1.077
3 BS 41 William Pat M 2016 Cadillac ATS-V Black Black 75.377 73.528+1 72.882 72.738+1 72.882 +1.565
4 BS 249 Jay H 2020 nissan 370Z black/silver black/silver 76.543 75.209+OC 75.890 73.948 73.948 +1.066
5T BS 141 Deb P 2005 Porsche Boxster S Midnight Blue Midnight Blue DNS
CS - 'C Street'
Total Entries: 12
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1 CS 190 Ken M 2019 Mazda Miata Machine Grey Machine Grey 69.383 70.055 69.280 70.318 69.280 [-]0.362
2 CS 164 Kevin B 2017 Mazda MX-5 Red Red 72.223 70.519 69.642 74.359 69.642 +0.362
3 CS 125 tod b 2005 Honda S2000 Red Red 71.578 70.869 70.256 70.387 70.256 +0.614
4 CS 268 James D 2020 Mazda MX-5 Black Black 73.225 71.446 72.165+1 73.053+1 71.446 +1.190
5 CS 588 Jim C 2003 Honda S2000 Blue Blue 73.786+OC 72.757+OC 76.310 75.060 75.060 +3.614
6 CS 423 Tane H 2008 Mazda Miata White White 78.330 75.967 76.996 77.628+1 75.967 +0.907
7 CS 86 Ron L 2017 Toyota 86 blue blue 80.604 78.126 77.539 78.712 77.539 +1.572
8 CS 54 Guy B 2006 BMW Z 4 Silver Silver 83.483 80.507 79.821 76.478+OC 79.821 +2.282
9 CS 122 Jose h 2010 mazda miata silver silver 81.121 88.892 80.703+OC 81.449 81.121 +1.300
10 CS 778 Tser R 1990̶̛̻̭͐̎͝ Matsuda Ṁ̵̨͓̫͆͝ͅẌ̶̡̨̤͚́͊̈́-̵̼͕͈̩͝5̸̖̖̀̌͌̓̀ Peeling Clear Coat Single Stage Classic Red Peeling Clear Coat Single Stage Classic Red 94.297 88.918 89.904 174.249+OC 88.918 +7.797
11 CS 116 william b 1994 mazda miata red red 93.190 92.900 91.999 91.999 +3.081
12 CS 148 Roger D 2002 porsche boxsters silver silver 104.109 107.158+OC 97.964+OC 99.790+OC 104.109 +12.110
DS - 'D Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T DS 52 Hubert W 1999 BMW M3 Red Red 73.433+OC 71.592 70.577 71.099 70.577 +70.577
2 DS 2 James F 2013 Brz Brz Some awesome color Some awesome color 73.985 71.519 71.049+2 69.845+1 71.519 +0.942
3 DS 240 Charles S 2018 Subaru WRX Red Red 74.884 73.403 72.121 72.125 72.121 +0.602
ES - 'E Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T ES 218 Josh G Mazda Miata White White 71.059+2 69.344+1 69.082+OC 69.643+2 71.344 +71.344
2 ES 71 Mike R 1999 Mazda Miata Red Red 88.667+OC 73.756 80.957+2 74.556 73.756 +2.412
3 ES 585 Roday G 2002 Mazda Miata Red Red 82.316+OC 80.254+1 80.023 78.146 78.146 +4.390
FS - 'F Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T FS 376 Steve H 2020 Dodge Challenger White White 86.088 85.236 82.527 82.472 82.472 [-]1.888
2 FS 183 Chris G 2013 Nissan 370Z Red Red 89.386 85.008 84.544 84.360 84.360 +1.888
GS - 'G Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T GS 88 Walter L 2020 Volkswagen GTI white white 71.906+OC 70.851+1 69.891 70.279 69.891 [-]2.810
2T GS 123 ross j 2011 hyundai genesis Black Black 77.132 75.152 75.051 72.701 72.701 +2.810
3 GS 150 John K 2019 Honda Civic SI White White 81.473 77.122 73.566 73.396+OC 73.566 +0.865
4 GS 161 John W 2018 Volkswagen GTI Yellow Yellow 81.952 79.234 77.373 78.427 77.373 +3.807
5 GS 250 John K 2019 Honda Civic SI White White 79.253 79.669 78.420 78.448 78.420 +1.047
6 GS 154 Robert S 2020 Honda Civic Si White White 94.181 83.985+1 86.274 83.039 83.039 +4.619
HS - 'H Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T HS 167 Luis G 2016 Ford Fiesta ST Kona Blue Kona Blue 74.321 72.574 71.920 72.034 71.920 [-]1.961
2T HS 542 Jaret R 2006 Acura RSX Type-S Gray Gray 78.831 75.846 73.881 74.446 73.881 +1.961
3 HS 703 Eric M 2007 Scion TC Blue Blue 82.007+1 79.142+2 80.426+OC 77.594 77.594 +3.713
4 HS 291 gregory z 2017 honda fit lx black black 81.564+OC 82.160 81.640 82.211 81.640 +4.046
5 HS 433 Gordon B 1963 MGB Roadster White / Red White / Red 100.190 98.131 96.278 93.499 93.499 +11.859
SSR - 'Super Street R'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SSR 107 Ed Y Lotus Elise Silver Silver 67.773 75.016+OC 67.991 73.200 67.773 [-]7.399
2 SSR 177 Nancy J 2005 Lotus Elise Silver Silver 81.116 77.988 75.581 75.172 75.172 +7.399
SSP - 'S Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SSP 273 Mary W 2016 Chevy Corvette Grey Grey 83.472+OC 82.004 80.845 76.033 76.033 [-]0.040
2 SSP 373 Bruce W 2016 Chevy Corvette grey grey 74.376+1 76.073 74.544+1 72.884+3 76.073 +0.040
SSC - 'Solo Spec Coupe'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SSC 72 Tonda L 2016 Scion FRS RED RED 71.511 69.655 68.664 67.491 67.491 [-]3.006
2 SSC 17 Geraghty Anne E BRZ Black Black 73.033 70.497 69.215+1 68.831+1 70.497 +3.006
ASP - 'A Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T ASP 911 Max N 2001 Porsche 911 Silver Silver 71.353 92.086 69.821 81.064+OC 69.821 -
BSP - 'B Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T BSP 579 Christian S 2004 Mazda MSM Red Red 79.985 77.191 78.332 77.037 77.037 [-]1.929
2 BSP 843 Jennifer E 2003 BMW Z4 Gray Gray 83.613 78.150+OC 80.982 78.966 78.966 +1.929
DSP - 'D Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T DSP 252 Armando C 2021 Mini GP Grey Grey 86.670 82.145 78.139 78.852 78.139 [-]2.235
2 DSP 152 Terri C 2021 Mini GP Grey Grey 101.567 90.116 85.524 80.374 80.374 +2.235
CP - 'C Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CP 8 Nolan W unknown unknown borrowed to be determined to be determined 75.336 73.263 73.263 -
DP - 'D Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T DP 1 William K 1999 Mazda Miata Blue Blue 70.630+OC 68.021 67.462 66.840 66.840 -
2 DP 412 Kris L Miata blue DNS
AM - 'A Modified'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T AM 431 Jay S 1969 Lotus 61J Green Green 68.576+2 68.647 85.639 69.253 68.647 -
EM - 'E Modified'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T EM 781 Krista M 2014 Stalker AXR Orange Orange 69.983+OC 68.010 68.354 67.382 67.382 [-]2.622
2 EM 891 Glen M 2014 Stalker AXR Orange Orange 73.975 71.221 70.004 70.741 70.004 +2.622
STH - 'Street Touring Hatchback'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T STH 163 Pamela M 2016 Ford Focus ST Kona Blue Kona Blue 79.842+OC 77.060+OC 76.484+OC 76.202+1 78.202 -
STS - 'Street Touring (Tire)'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T STS 666 kyle s 1995 mazda miata multi multi 71.719 69.088 69.485 68.294 68.294 [-]4.852
2 STS 77 Charlene W 1989 Honda crx Yellow Yellow 76.427 75.276 73.146 73.146 +4.852
STR - 'Street Touring R'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T STR 96 Eric G 2000 Toyota MRS WHITE WHITE 72.040+1 72.417+1 68.402 68.205 68.205 [-]0.224
2T STR 660 Adam A 2016 Mazda MX-5 Meeyatah White White 70.948 68.913 68.429 68.822 68.429 +0.224
3 STR 68 Laslo K 2016 Mazda Miata Black Black 69.544 77.440 70.185 69.196 69.196 +0.767
4 STR 613 Samir E 2013 Mazda MX-5 Miata Silver Silver 88.058 76.710 74.543 75.664 74.543 +5.347
STX - 'Street Touring X'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T STX 84 Joseph L 2019 Subaru BRZ Series.Gray Series.Gray 75.119 71.039 70.150 83.685+OC 70.150 [-]1.034
2 STX 186 C E 2020 Subaru BRZ Blue Blue 72.711 71.184 74.503 71.184 +1.034
3 STX 6 B R 2020 Subaru BRZ Blue Blue 78.411 76.089+1 78.089 +6.905
STU - 'Street Touring U'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T STU 576 Armando C 2020 Hyundai Velo N White White 70.356 70.759+OC 69.258 68.626+1 69.258 [-]1.891
2T STU 305 Nicolas C 2020 Hyundai Veloster N Blue Blue 73.470 73.121 72.579 71.149 71.149 +1.891
3 STU 566 Chris H 2019 Subaru WRX STI Gray Gray 75.335 73.915 72.192 74.503+1 72.192 +1.043
4 STU 557 Nicole A 2020 Hyundai Veloster N White White 78.108+1 76.881+1 76.463 75.441 75.441 +3.249
5 STU 718 Adriel C 2020 Honda Civic si Platinum white Pearl Platinum white Pearl 85.075 79.083 78.899 78.031 78.031 +2.590
SM - 'Street Modified'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SM 509 Tom O 2005 Subaru STI Quicksilver Quicksilver 73.710 71.930 72.305 71.088 71.088 -
SMF - 'Street Modified F'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SMF 501 Stas I 2003 Honda Civic Si Blue Blue 71.097 71.988+1 71.245 71.806 71.097 [-]0.695
2T SMF 713 Andrew W 2000 Acura Integra Taffeta White Taffeta White 75.018 72.797 72.534+OC 71.792 71.792 +0.695
3 SMF 913 Angela C 1990 Honda Civic PMM 77.640+1 75.701+OC 75.770+1 74.784 74.784 +2.992
4 SMF 986 Brent R 2009 Honda Accord ex-l Black Black 89.001 85.220 82.541+OC 81.268 81.268 +6.484
SSM - 'Street Modified II'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SSM 917 Lander L 2000 Mazda Miata Green Green 67.203 65.393 65.701 64.951 64.951 [-]1.909
2 SSM 130 John C 2006 Mazda Miata Silver Silver 66.860 77.310+2 67.668 75.044+OC 66.860 +1.909
3 SSM 27 Sergio O 1999 Mazda Miata Blue Blue 74.441 73.335 73.521 72.072 72.072 +5.212
CAM-C - 'CAM-C'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CAM-C 135 David P 2018 Lawn Mower Gray Gray 70.406 68.573 68.390+1 68.690 68.573 [-]2.575
2 CAM-C 427 JOHN L 2016 ford mustang black black 74.195 72.278 73.328 71.148 71.148 +2.575
3 CAM-C 550 Jose P 2019 Ford Mustang Ingot Silver Ingot Silver 76.606 85.555 83.132 83.225 76.606 +5.458
CAM-S - 'CAM-C'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CAM-S 91 Les D 2013 Chevrolet Corvette GS night race blue night race blue 69.362 68.559 69.404 68.015+1 68.559 -
PRO - 'PRO Class'
Total Entries: 14
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T BS 197 David M 2020 Toyota Supra Gray Gray 66.444 65.755 65.259 64.895 52.824 +0.413
2T SSC 172 Mike L 2016 Scion FRS RED RED 66.732 65.981 65.679 65.886 53.331 [-]0.413
3T ES 194 Trevor R 2000 Toyota MR2 White White 69.315+OC 69.035 67.318 67.140+1 53.383 +0.559
4T BS 175 gregory s M2 blue 68.240+1 66.296 66.409 66.147 53.843 +0.460
5T STH 67 Tom K 2016 Audi TT Grey Grey 68.412 68.021 67.501 67.560 54.878 +1.035
6 STU 954 Caitlin D 2000 Chevrolet Corvette Black Black 69.684 67.233 65.872+1 66.280 54.879 +0.001
7 SS 40 Joseph W 2017 Porsche Blue Blue 67.711+OC 67.016 67.962 68.815+OC 55.154 +0.208
8 STX 199 David W 2013 Suburu BRZ Gry Gry 70.069 67.057+OC 67.956 67.730 55.267 +0.180
9 STX 89 Teddie A 2015 Subaru BRZ Shiny Shiny 71.046 70.186 69.223 68.065 55.541 +0.274
10 STU 554 Nick D 2000 Chevy Corvette Black Black 67.403 67.128 70.792 67.103 55.561 +0.020
11 DP 115 Oliver L 2015 Mazda Miata White White 67.574 64.679 65.836 67.210+1 56.012 +0.451
12 HS 109 Keith R 1993 BMW 318i Green Green 75.407 73.239 76.329 73.823+OC 57.272 +0.047
13 ES 418 Brad R 2003 Toyota MR2 Silver Silver 76.155+1 82.439 74.382 84.386+OC 58.984 +1.712
14 EM 153 Scott M 2015 Stalker AXR Red Red DNS
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 64.679 PRODP 115 Oliver L
Pax 52.824 PROBS 197 David M
Street 67.669 SS 354 Lou H
Prepared 66.840 DP 1 William K
Modified 67.382 EM 781 Krista M
Pax 52.824 PROBS 197 David M