Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Gulf Coast Autocrossers, Inc. - - GCAC Test & Tune - Sat 03-27-2021
Final Results
Total Registered: 52, with Times: 50
SS - 'Super Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SS 483 Greg W 2018 Ford Mustang GT350R Gray Gray 57.518 57.844 56.903 55.701 55.701 [-]1.743
2T SS 599 Sebastian G 2018 tesla model 3 long range rwd white white 60.207 58.965 64.129 58.758 58.626 57.444 57.444 +1.743
3 SS 151 Charles B 2020 Chevy Corvette Blue Blue 86.522 68.306 65.961 65.577 64.548 64.974 65.459 64.548 +7.104
BS - 'B Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T BS 961 Nicholas N 2016 Ford Mustang White White 56.502 56.080 55.765 54.866 54.252 53.818 53.519 53.519 [-]1.710
2 BS 411 Mark L 2005 Porsche Boxster S Midnight Blue Midnight Blue 55.244 55.678 56.256 55.504 55.229 64.428 55.236 55.229 +1.710
3 BS 910 Hazem M 2021 Toyota Supra Black Black 59.822 58.948 58.086 57.848 57.848 +2.619
CS - 'C Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CS 122 Jose h 2010 mazda miata silver silver 62.380 63.527 62.620 60.992 60.989 62.515 60.976 60.976 [-]1.959
2 CS 142 Gabriel H 2010 mazda miata silver silver 66.159 63.404 62.935 69.077 64.668 63.763 63.126 62.935 +1.959
DS - 'D Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T DS 599 Sebastian G 2010 mini cooper jcw r56 white white 59.302 59.302 [-]8.822
2 DS 126 Tom P 2020 Mini Clubman JCW All4 White White 69.608 68.168 68.418 68.124 68.124 +8.822
ES - 'E Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T ES 218 Josh G Mazda Miata White White 55.382 54.423 53.729 53.433 52.633 58.444 53.091 52.633 +0.133
2T ES 71 Mike R 1999 Mazda Miata Red Red 58.296 57.152 57.165 57.390 56.800 60.853 57.538 56.800 +4.167
3 ES 778 Tser R ⬇1̴͇͎̃̓͌͗̽̍̉̏̒͗́̏͌͆͘990̶̛̻̭͐̎͝ Matsuda Ṁ̵̨͓̫͆͝ͅẌ̶̡̨̤͚́͊̈́-̵̗̈́͂5̸̸̸̸̨̢̺̣̫͍͕̟͖̭̥͈̦̰̱̗͕̰̪̻͎̾̇̑̓̀̈̏͆̕͝͝͠ Peeling Clear Coat Single Stage Classic Red 66.053 66.589 65.934 64.950 66.018 67.025 64.043 64.043 +5.623
4 ES 195 John O 2003 Mazda Miata Silver Silver 74.952 73.797 69.924 68.137 68.137 +4.094
5 ES 773 Jonathan S 1988 Mazda RX7 Red Red 82.503 72.813 71.934 69.781 69.853 72.498 69.987 69.781 +1.644
FS - 'F Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T FS 851 Mark B 2017 Chevy Camaro SS Red Red 57.609 56.963 58.015 56.553 58.414 58.021 56.553 -
GS - 'G Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T GS 88 Walter L 2020 Volkswagen GTI white white 55.435 55.569 55.139 55.288 55.279 55.581 54.616 54.616 [-]5.009
2T GS 134 Alec T 2016 Volkswagen GTI Black Black 62.794 61.974 61.687 60.521 60.300 59.639 59.625 59.625 +5.009
3T GS 904 Tyler T 2004 Mazda 6 Red Red 72.377 70.012 66.765 66.487 67.962 66.754 67.255 66.487 +6.862
HS - 'H Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1 HS 52 Hubert W 1997 BMW 318ti Red Red 54.796 54.721 54.995 53.725 55.301 53.654 53.877 53.952 53.654 [-]12.066
2 HS 350 Dylan R 1988 Nissan D21 White White 68.778 66.763 66.888 66.432 65.720 66.155 65.720 +12.066
SSR - 'Super Street R'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SSR 107 Ed Y Lotus Elise Silver Silver 53.008 52.757 61.357 52.804 58.101 53.515 52.946 52.757 [-]4.290
2 SSR 177 Nancy J 2005 Lotus Elise Silver Silver 58.803 58.570 57.382 58.622 58.069 57.147 57.047 57.047 +4.290
SSC - 'Solo Spec Coupe'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SSC 17 Geraghty Anne E BRZ Black Black 55.460 54.090 53.972 52.872 54.081 52.670 52.810 52.670 [-]0.263
2 SSC 72 Tonda L 2016 Scion FRS RED RED 52.956 65.475 53.807 52.933 53.477 54.123 53.942 52.933 +0.263
ASP - 'A Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T ASP 911 Max N 2001 Porsche 911 Silver Silver 54.195 52.982 53.930 54.106 52.659 53.890 53.857 52.659 -
BSP - 'B Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T BSP 579 Christian S 2004 Mazda MSM Red Red 60.056 59.756 60.431 60.125 59.756 -
CSP - 'C Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CSP 862 Richard L 2000 Toyota Mr2 Spyder Silver Silver 61.636 60.819 60.497 62.207 67.367 59.818 59.901 59.818 -
DSP - 'D Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T DSP 252 Armando C 2021 Mini GP Grey Grey 61.803 60.717 56.320 61.605 56.320 [-]6.321
2 DSP 152 Terri C 2021 Mini GP Grey Grey 66.355 66.629 65.696 62.641 62.641 +6.321
CP - 'C Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T CP 8 Nolan W unknown unknown borrowed to be determined to be determined DNS
DP - 'D Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T DP 1 William K 1999 Mazda Miata Blue Blue 53.912 53.684 53.771 54.345 54.054 53.490 52.782 52.782 -
EM - 'E Modified'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T EM 781 Krista M 2014 Stalker AXR Orange Orange 54.568 85.633 52.485 51.128 51.289 51.128 [-]1.680
2 EM 891 Glen M 2014 Stalker AXR Orange Orange 55.401 55.540 54.352 52.808 53.969 53.761 52.808 +1.680
STS - 'Street Touring (Tire)'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T STS 77 Charlene W 1989 Honda crx Yellow Yellow DNS
STR - 'Street Touring R'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T STR 801 Jeffrey V 2000 Miata MX5 Green Green 73.893 72.343 71.265 71.158 69.549 71.865 75.817 69.549 -
STX - 'Street Touring X'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T STX 186 C E 2020 Subaru BRZ Blue Blue 57.242 57.404 56.441 55.952 55.436 54.556 54.556 [-]4.736
2 STX 6 B R 2020 Subaru BRZ Blue Blue 60.500 59.292 59.620 60.465 59.330 59.292 +4.736
STU - 'Street Touring U'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T STU 305 Nicolas C 2020 Hyundai Veloster N Blue Blue 55.885 55.082 56.066 54.885 54.885 -
SM - 'Street Modified'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SM 417 Curtis S 1993 Mazda RX-7 blue/green blue/green 67.530 67.509 64.512 62.874 68.641 63.802 62.975 62.874 [-]10.033
2 SM 377 Marty L 1981 Datsun 280zx gray gray 74.360 78.015 73.848 80.351 72.964 72.907 72.907 +10.033
SMF - 'Street Modified F'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T SMF 32 Juan C 1991 Nissan Skyline GTS Grey Grey 68.290 66.003 65.717 64.118 65.606 64.118 -
PRO - 'PRO Class'
Total Entries: 10
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T BS 197 David M 2020 Toyota Supra Gray Gray 51.407 50.902 51.234 50.265 51.721 51.506 51.363 40.915 [-]0.353
2T SSC 172 Mike L 2016 Scion FRS RED RED 51.342 51.244 50.875 51.498 51.940 51.209 50.823 41.268 +0.353
3T SS 40 Joseph W 2017 Porsche Blue Blue 51.151 51.065 50.697 50.455 41.524 +0.256
4T ES 194 Trevor R 2000 Toyota MR2 White White 54.429 54.345 53.469 53.298 54.463 52.415 52.500 41.565 +0.041
5 STH 67 Tom K 2016 Audi TT Grey Grey 52.702 52.387 52.276 51.815 42.125 +0.560
6 STX 199 David W 2013 Suburu BRZ Gry Gry 53.674 54.752 53.387 52.522 53.350 53.556 42.858 +0.733
7 DP 15 Hector S 1995 Apex Alignment/ Gururack.com Miata White White 52.154 51.854 51.886 50.734 51.492 51.761 51.321 43.935 +1.077
8 DP 115 Oliver L 2015 Mazda Miata White White 51.797 57.563 51.843 51.987 51.870 50.957 50.985 44.128 +0.193
9 ES 418 Brad R 2003 Toyota MR2 Silver Silver 63.724 58.420 57.881 57.309 57.620 56.645 57.425 44.919 +0.791
10 STR 377 Philip P 1973 Ford Maverick Red Red 72.596 60.036 +15.117
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 50.265 PROBS 197 David M
Pax 40.915 PROBS 197 David M
Street 52.500 ES 194 Trevor R
Prepared 52.782 DP 1 William K
Modified 51.128 EM 781 Krista M
Pax 40.915 PROBS 197 David M