Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Gulf Coast Autocrossers, Inc. - - GCAC Test & Tune - Sat 04-30-2022
Final Results
Total Registered: 81, with Times: 45
SS - 'Super Street'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T SS 40 Joseph W 2017 Porsche Blue Blue 30.152 29.200 29.064 29.078 29.135 28.949 28.949 [-]0.518
2T SS 65 Michael D 2015 Porsche GT3 White White 30.809 30.049 30.107 30.024 29.948 29.467 29.467 +0.518
3T SS 107 Ed Y 2020 Porsche 718 Caymen GT4 Red Red 30.892 29.997 30.766 30.102 30.011 30.016 29.997 +0.530
4 SS 170 Howard J 21 chevy corvette red red 31.639 32.540 32.100 31.737 31.359 31.826 31.359 +1.362
5 SS 544 Ryszard D 2018 Audi R8 RWS White White 33.612 32.950 32.550 32.809 32.262 31.746 31.746 +0.387
6 SS 757 Lonney E 2021 Corvette coupe blue blue 35.669 35.669 +3.923
7 SS 586 Craig E E 2021 Chevrolet Corvette Z51 Black Black DNS
SSL - 'Super Street Ladies'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1 SSL 177 Nancy J 2020 Porsche 718 Caymen GT4 Red Red 32.620 32.670 31.718 32.182 32.238 31.575 31.575 -
2 SSL 11 Joan C 2016 Corvette Z06 White White DNS
AS - 'A Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1 AS 571 Jonathan P 2004 Chevrolet Corvette Z06 Blue Blue 32.632 32.212 32.553 32.412 31.975 38.076 31.975 [-]1.114
2 AS 257 Brian S 2017 Cheverolet corvette yellow yellow 33.814 33.560 33.547 33.146 33.089 33.089 +1.114
3 AS 254 Peter S 2017 Cheverolet corvette yellow yellow 36.485 37.353 36.714 36.757 35.777 36.686 35.777 +2.688
4 AS 372 Jeff M 2014 Chev Corvette Lime Rock Green Lime Rock Green DNS
5 AS 229 Marsha S 2014 Chevrolet Corvette Red Red DNS
BS - 'B Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T BS 352 Allan E 2003 Chevrolet Corvette Anniversary red Anniversary red 49.826 44.448 43.159 41.289 39.819 40.525 39.819 -
CS - 'C Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T CS 861 Gregory H 2021 Mazda Miata Poly Metal Grey Poly Metal Grey 31.258 31.001 30.682 31.023 30.631 30.631 [-]5.624
2 CS 639 Zachary L 1999 BMW Z3 Hell Red Hell Red 38.845 36.255 36.875 36.959 37.194 36.630 36.255 +5.624
3 CS 778 Tser R 1990̶̛̻̭͐̎͝ Matsuda Ṁ̵̨͓̫͆͝ͅẌ̶̡̨̤͚́͊̈́-̵̼͕͈̩͝5̸̖̖̀̌͌̓̀ Peeling Clear Coat Single Stage Classic Red Peeling Clear Coat Single Stage Classic Red 36.746 36.746 +0.491
DS - 'D Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T DS 52 Hubert W 1999 BMW M3 Yelllow Yelllow 32.635 31.322 32.243 37.389 24.624 24.624 -
2 DS 2 James F 2013 Brz Brz Some awesome color Some awesome color DNS
ES - 'E Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T ES 778 Frank C 1989 TOYOTA Monsieur Deus Rockauto Rockauto 37.492 38.345 38.568 256.603 37.909 37.206 37.206 -
SSC - 'Solo Spec Coupe'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1 SSC 17 Geraghty Anne E BRZ Black Black DNS
2 SSC 72 Tonda L 2016 Scion FRS RED RED DNS
BSP - 'B Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T BSP 1 William K 2017 Alfa Romeo 4C Grey Grey 32.519 31.401 31.231 31.412 30.764 31.430 30.764 [-]4.662
2 BSP 915 Mai D 2008 Audi TT Black Black 39.376 36.093 35.783 38.518 35.617 35.426 35.426 +4.662
CSP - 'C Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T CSP 83 Ian S 1996 Mazda Miata Black Black 31.624 31.185 31.185 -
DSP - 'D Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T DSP 252 Armando C 2021 Mini GP Grey Grey 37.358 34.172 33.948 41.243 34.156 35.103 33.948 [-]1.865
2 DSP 152 Terri C 2021 Mini GP Grey Grey 39.867 38.159 35.813 35.992 36.569 36.027 35.813 +1.865
FSP - 'F Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T FSP 492 Chris P 2017 Volkswagen GTI Red Red 35.991 33.836 34.296 34.320 33.836 -
CP - 'C Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1 CP 8 Nolan W 1993 Chevrolet S10 Rust Rust DNS
STH - 'Street Touring Hatchback'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T STH 331 Jesus C 2018 Honda Civic Si Grey Grey 33.841 62.610 36.394 33.890 33.360 33.805 33.360 -
STS - 'Street Touring (Tire)'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T STS 578 Richard B 1991 Honda CRX Green Green 35.106 34.054 34.469 34.192 34.218 34.525 34.054 [-]2.051
2 STS 949 Alex N 1992 Mazda Miata MX-5 Silver Silver 39.574 37.402 36.105 36.167 36.105 +2.051
3 STS 77 Charlene W 1989 Honda crx Yellow Yellow DNS
STR - 'Street Touring R'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T STR 188 Giovanni A 2006 Mazda Miata Mx-5 Copper Red Mica Copper Red Mica 31.350 31.103 30.779 30.247 31.198 30.949 30.247 [-]0.358
2T STR 120 Erik C 2016 Mazda Miata Redish Redish 31.699 31.354 31.589 30.605 30.911 31.583 30.605 +0.358
3 STR 917 Lander L 2006 Mazda Miata Black Black 32.166 32.551 31.841 31.814 31.393 30.618 30.618 +0.013
4 STR 527 Joseph V 1999 Mazda Miata Red Red 33.387 32.483 32.782 32.621 32.731 32.358 32.358 +1.740
5 STR 762 SHANE W 2000 mazda MIATA SILVER SILVER 40.328 36.007 36.341 35.184 34.716 35.172 34.716 +2.358
STX - 'Street Touring X'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T STX 199 David W 2013 BRZ Gry Gry 35.014 37.899 37.649 35.014 -
2 STX 6 B R 2020 Subaru BRZ Blue Blue DNS
3 STX 326 David W 2013 Suburu BRZ Gry Gry DNS
STU - 'Street Touring U'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T STU 576 Armando C 2020 Hyundai Velo N White White 31.340 30.903 31.176 31.371 31.362 30.914 30.903 [-]0.576
2T STU 388 Edward T 2007 Porsche Cayman S Red Red 32.663 31.928 31.998 32.635 32.605 31.479 31.479 +0.576
3 STU 566 Chris H 2019 Subaru WRX STI Elephant Elephant 32.342 31.550 31.792 32.148 31.727 32.275 31.550 +0.071
4 STU 305 Nicolas C 2020 Hyundai Veloster N Blue Blue 32.777 31.981 32.149 31.647 31.787 32.326 31.647 +0.097
XS-A - 'XS-A'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T XS-A 391 Andrew S 1996 BMW 328is Black Black 30.405 30.032 29.853 30.164 30.564 30.284 29.853 -
XS-B - 'XS-B'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T XS-B 27 Sergio O 1999 Mazda Miata Blue Blue 35.121 32.566 32.196 32.078 33.456 32.078 [-]7.677
2 XS-B 750 Justin R 2000 Mazda Miata MX-5 Silver Silver 39.755 45.368 39.924 40.397 39.755 +7.677
SSN - 'Super Street Novice'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T SSN 757 Lonney E 2021 Corvette coupe blue blue 37.081 37.752 35.402 34.667 34.335 36.253 34.335 -
PRO - 'PRO Class'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T STH 67 Tom K 2016 Audi TT Grey Grey 30.818 30.817 30.483 30.846 30.365 30.463 24.656 [-]0.582
2T STX 326 David W 2013 Suburu BRZ Gry Gry 31.055 31.990 30.892 31.045 31.981 31.552 25.238 +0.582
3 CS 618 hugo y 2021 Mazda ND Grey Grey 32.077 31.576 31.447 32.408 31.519 25.472 +0.234
4 CS 861 Gregory H 2021 Mazda Miata Poly Metal Grey Poly Metal Grey DNS
5 SS 40 Joseph W 2017 Porsche Blue Blue DNS
6 SSC 172 Mike L 2016 Scion FRS RED RED DNS
N - 'Novice'
Total Entries: 25
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Total Diff.
1T ASN 257 Brian S 2017 Cheverolet corvette yellow yellow 33.645 27.622 [-]1.810
2T AS 372 Jeff M 2014 chev Corvette Convertible Lime Rock Green Lime Rock Green 40.358 36.575 38.605 39.248 35.850 36.126 29.432 +1.810
3T CS 438 Jose A 2000 honda s2000 silver silver 52.275 41.686 40.151 32.522 +3.090
4T ES 665 Alexander R 1990 Mazda Miata Blue Blue DNS
5T STU 347 Blake D 2008 Saturn Sky Black Black DNS
6T DS 963 Brianna R 2022 Hyundai Kona N Red Red DNS
7 FSP 497 Gunnar A 2017 VW GTI Red Red DNS
8 GS 535 Isabella C 2022 Volkswagen Jetta GLI White White DNS
9 STS 662 Jet R 1999 Dodge Neon White White DNS
10 SS 522 Jordan M 22 Porsche GT4 Silver Silver DNS
11 FS 349 Kyle F 2012 nissan 370z white white DNS
12 SS 564 Leonard S 2018 Mazda Red DNS
13 SS 265 Lewis S 2017 Chevrolet C-7 Admiral Blue Admiral Blue DNS
14 DS 663 Luke R 2022 Hyundai Kona N Red Red DNS
15 ES 869 Marie E 1997 Mazda Miata White White DNS
16 AS 229 Marsha S 2014 Chevrolet Corvette Red Red DNS
17 STU 146 Martin C 2011 Bmw 335i Gray Gray DNS
18 STU 746 Martin C 2011 Bmw 335i Gray Gray DNS
19 CS 397 Matthew W 2019 Fiat 124 White White DNS
20 STR 726 Mike C 1997 Mazda Miata White White DNS
21 STX 614 Nick C 2020 Genesis G70 2.0T Sport (manual transmission) Gray Gray DNS
22 XS-B 594 Parker w 1994 mazda miata grey grey DNS
23 SS 266 Pat N 2017 Chevrolet C-7 admiral blue admiral blue DNS
24 XS-B 389 Rae S 1999 Mazda Miata Blueee Blueee DNS
25 BS 445 Terrence T 1995 Chevrolet Corvette Red Red DNS
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 24.624 DS 52 Hubert W
Pax 19.871 DS 52 Hubert W
Street 24.624 DS 52 Hubert W
Pax 24.656 PROSTH 67 Tom K
Novice 27.622 NASN 257 Brian S